Πιστοποίηση, αξιολόγηση, επαλήθευση και αντιμετώπιση προβλημάτων για υποδομές δικτύων από χάλκινα καλώδια μέχρι οπτικές ίνες, έως και 2500 Mhz.

Περισσότερες πληροφορίες

 

Recevez notre newsletter